Výmena alebo vrátenie tovaru

V prípade záujmu o výmenu veľkosti nás prosím kontaktujte na náš e-mail boodyy@boodyy.sk alebo na telefónnom čísle 0902 161 476. Veľkosť je možné vymeniť pri tovare, ktorý bol nepoužitý (nepraný) do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky.

Tovar je potrebné bezpečne zabaliť (aby počas dopravy nedošlo k poškodeniu) a odoslať na našu adresu:
boodyy company s. r. o.
Szakkayho 1
040 01 Košice

K zásielke je potrebné pribaliť sprievodný lístok s uvedením o akú veľkosť máte záujem. Faktúru nie je potrebné priložiť.
Nový tovar Vám pošleme čo najskôr po prijatí Vášho balíka.
Možnosť výmeny veľkosti sa nevzťahuje na tovar pripravený na mieru (s menom, s vlastným nápisom, s vlastným grafickým návrhom, úpravou grafiky na vlastnú žiadosť a pod.)
Výmena veľkosti tiež nie je možná v prípade, že bol zákazník na nesprávne objednanú veľkosť vopred upozornený.Vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14 dní:
V prípade záujmu o vrátenie tovaru v lehote 14 dní nás prosím kontaktujte na náš e-mail boodyy@boodyy.sk alebo na telefónnom čísle 0902 161 476.
Tovar je potrebné bezpečne zabaliť (aby počas dopravy nedošlo k poškodeniu) a odoslať na našu adresu:
boodyy company s. r. o.
Szakkayho 1
040 01 Košice

K zásielke je potrebné pribaliť sprievodný lístok s uvedením čísla účtu, na ktoré Vám máme vrátiť uhradenú platbu a faktúru. Balík nám prosím nezasielajte na dobierku. V takomto prípade balík nepreberáme.
Možnosť vrátenia tovaru sa nevzťahuje na tovar pripravený na mieru (s menom, s vlastným nápisom, s vlastným grafickým návrhom, s úpravou grafiky na vlastnú žiadosť a pod.)