Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.boodyy.sk je :
time4bid corporation s.r.o.
Stará Baštová 2
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 47 614 935
IČ DPH: Neplatca DPH

Okresný súd: Košice I
Vložka číslo: 34878/V

Korešpondenčná adresa:
time4bid corporation s.r.o.
Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

Kontaktné údaje:
Kontaktný e-mail:
boodyy@boodyy.sk
Kontaktné tel. č.: 0902 161 476

Bankové spojenie:
Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK93 8330 0000 0023 0150 1705
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX