Kontakt

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.boodyy.sk je :
boodyy s. r. o.
Karpatské námestie 10A
831 06 Bratislava - mestská časť Rača
Slovenská republika

IČO: 52093972
DIČ: 2120894985
IČ DPH: Neplatca DPH

Okresný súd: Bratislava I
Vložka číslo: 133355/B

Korešpondenčná adresa:
boodyy s. r. o.
Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská republika

Kontaktné údaje:
Kontaktný e-mail:
boodyy@boodyy.sk
Kontaktné tel. č.: 0902 161 476

Bankové spojenie:
Banka: Fio banka, a.s.
IBAN: SK14 8330 0000 0022 0154 7343
BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX